accordionapplearrow-btnarrow-downarrow-left-simplearrow-leftarrow-right-simplearrow-rightcard-arrowcheckconfigurecta-arrowcz-flagdownloaddropdowngoogle-playicon-testinfologo-symbol-currentcolorlogo-symbolmailmessengerphonepinplayplusquotesocial-besocial-fbsocial-igsocial-pinsocial-vimeosocial-youtubespintreezoom

Lär känna framtidens material

Montering och installation av WPC-däck
Hur är installationsprocessen?

Det är viktigt att montera kompositdäcket på rätt sätt. Därför är det bäst att välja ett företag som är utbildat för den här typen av installaton. Men även en erfaren hantverkare kan använda monteringsanvisningen för att lägga däcket. Vi kan kapa materialet till rätt längd på vår fabrik, så du behöver bara betala för det du behöver.

Vad man bör vara uppmärksam på vid installationen av WPC-däck.
Förberedelse av underlaget.

Här är de rekommenderade typerna av underlag: en tillräckligt planerad betongplatta, en komprimerad grus-sandbädd, helst med betongstöd (som trottoarkanter), en graduerad vattentätning (rådgör med leverantören av vattentätning), metall- eller trästödstrukturer.

Se till att underlaget möjliggör avrinning av vatten. Bäraren och däckbrädorna av kompositträ får inte vara permanent nedsänkta i vatten. Underlaget måste vara tillräckligt stabilt för att förhindra att det sjunker över tiden. Luftgapet mellan undersidan av brädorna och underlaget måste vara minst 30 mm över hela ytan för ventilationens skull. Om du använder 25 mm aluminiumreglar (AL – regel 25) måste vattenavrinning och ventilation av däckområdet möjliggöras genom att stödja reglarna med exempelvis 3 mm nivelleringskuddar.

Vad man bör vara uppmärksam på vid installationen av WPC-däck.
Innan den faktiska installationen

Förvara de kompositbrädorna på en plan yta, tillräckligt förstärkta för att förhindra att de böjer sig, och placera dem med framsidan nedåt för att skydda dem från solljus. Regn påverkar inte materialet, men om du inte installerar brädorna direkt är det bäst att täcka dem med en vattentät presenning.

När du hanterar brädorna, tänk på längden och tygden. Se till att de levererade brädorna och kantbrädorna är av samma färg.

För större och mer komplexa däck, förbered en läggningsplan innan du börjar lägga, som visar placeringen och längden på brädorna och reglarna. Varje del av däckbrädan (även de korta bitarna) måste stödjas av minst tre reglar.

Vad man bör vara uppmärksam på vid installationen av WPC-däck.

Under installationen

Försök undvika att smutsa ner eller repa brädorna på det redan lagda däcket med felaktigt placerade verktyg eller byggmaterial. Det sparar tid vid efterföljande rengöring. När du markerar för att göra ett snitt, använd en blyertspenna eller en märkpenna som lätt kan tas bort från ytan efteråt.

Om det är längre tid mellan läggning av olika delar av däcket, tänk på att det kan uppstå färgskillnader mellan dessa delar som kan jämna ut sig under hela tiden som däcket mognar.

Terafest®-reglarna läggs fritt på underlaget med spåret uppåt och den släta sidan nedåt. De behöver inte fästas eller förankras i betongen. Den maximala avståndet (gapet) mellan reglarna (A), se Figur 2, visas i Tabell 1. När du kombinerar flera brädprofiler med olika avstånd mellan reglarna, välj alltid det lägre värdet. Överskrid aldrig de angivna värdena, annars kan inget anspråk godkännas.

Lämna en expansionsfog på minst 10 mm mellan två intilliggande reglar och en expansions- och ventilationsfog (C) på minst 10 mm mellan regeln och väggen eller en annan fast barriär (se Figur 2 och Tabell 2). Använd nivelleringskuddar eller rättningssocklar för att kompensera för eventuella höjdskillnader under reglarna.

Den del av Terafest® 50×50-regeln som inte är understödd kan vara högst 300 mm lång. Utskjut utan stöd får vara högst 50 mm långt. För Terafest® 50×30-regeln kan den oskyddade delen vara högst 150 mm lång. Utskjut utan stöd får vara högst 30 mm långt.

När det är möjligt, kapa reglarna till önskad längd endast innan du lägger den sista raden med brädor. 

Kompositbrädor behöver vanligtvis inte lutning, men om du lätt lutar dem med 1 cm per 1 meter längd, hjälper det att dränera bättre och torka snabbare. Det minskar också risken för vattendroppar.

Terafest träkomposit är väldigt formbart, vilket är en stor fördel. Till skillnad från WPC-material, som innehåller PVC, kan våra Terafest®-brädor böjas med värme. Det är särskilt bra för pooldäck som har rund eller droppformad form.

Vad man bör vara uppmärksam på vid installationen av WPC-däck.
Efter installationen

När däcket är klart, rekommenderar vi att du sköljer av hela ytan med med vatten och/eller borstar bort smuts. Borsta alltid i brädornas riktning.


Den totala färgtonen på däcket påverkas även av vilken riktning du lägger brädorna åt. Brädorna slipas under tillverkningen för att exponera och stärka träfiberna. Om inte brädorna läggs i samma riktning kan brädor av samma färg visuellt se mörkare eller ljusare ut. Den här effekten försvinner med tiden. För enkel orientering indikeras läggningsriktningen med en pil på undersidan av brädorna.